Sunday, April 10, 2016

I DON'T KNOW TAGALOG, BUT THIS SOUNDS SERIOUS

Isang Ina has left a new comment on your post "SMILE, YOU'RE ON FLAG COUNTER TRACKING :)": 

Mga kababayan namin diyan sa Qatar: Magingat kayo sa masamang paring ito. Siya ay hindi ninyo dapat pagkatiwalaan. Ang dami niyang sinaktan dito sa Guam. Kasama ng kapwa niyang miyembro ng neocatecumenal way. 

Hindi ligtas ang mga anak ninyo sa mga iyan. Sila ay mga rapist,pedophiles at nangmumulestya ng mga menor de edad! Kawawa kayo at nakakahalubilo ninyo ang ganyang mga klase ng pekeng pari! 

Nawa'y sumainyo ang ating Panginoong Hesus. 

Recommendations by JungleWatch